Bouw / verbouw

Bouwen is in deze moderne tijd meer-en-meer een samenspel van experts. Ieder moet op het juiste moment en plaats ‘zijn unieke kwaliteiten’ inbrengen. Dat vraagt om overleg en het maken van goede afspraken. Timmerlieden zoals Maurice Leisink zijn in dergelijke bouwtrajecten van nature de leidende en uitvoerende voorlieden.

In goed samenspel met metselaars, installateurs en afwerkers neemt Leisink Bouw complete bouwopdrachten aan. Vanuit zijn bouwnetwerk kent Maurice een grote schare aan vaklieden. Afhankelijk van het noodzakelijke vakmanschap, selecteert hij bouwpartners en stuurt deze aan.
Op een sympathieke en toch doortastende manier weet Maurice samen met verschillende vaklieden de belangen en wensen van de opdrachtgever vorm te geven. Een doelmatig bouwproces en een aansprekend bouwproduct zijn het resultaat.